Statement

   Nazan Azeri, resim ile başladığı çalışmalarını asamblaj, kurgusal fotoğraf, video art ve  resimle sürdürmektedir.İçsel ve dışsal çatışmaları, kişisel ve toplumsal hafızanın anıları ile  metaforlara dönüştürerek aktarır.

  1993 yılında  Marmara üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede “Batılılaşma Hareketleri İçinde İlk Kuşak Kadın Ressamlar” isimli tezi ile master ve  “ Görsel Sanatlarda Oyunsallık; Rönesans, Dada, Sürrealizm” isimli tezi ile de sanatta yeterlilik derecesini aldı. 1998-2011 yılları arasında Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Yard. Doç. olarak temel tasarım, desen ve illüstrasyon dersleri verdi.
 
  Türkiyenin yanı sıra  53.  Venedik Bienali Gettovillion pavyonu ile İspanya, İngiltere, Hollanda, Avusturya,  Özbekistan,  Çin,  ve Almanya’da çeşitli grup sergilere  katıldı.

  2004 yılında  İfsak’ın daveti ile “20. İfsak fotoğraf günleri” nde  küratör olarak    işlerinde fotoğraf kullanan sanatçılarla “Dönüşüm” isimli sergiyi organize etti.

  Üçü İstanbul,   diğer ikisi Antalya ve Ankara’da olmak üzere beş kişisel sergi açtı.  2009  yılında  Berlin’de “İstanbul Next Wave”  sergisine katıldı.   Sergi kataloğunda “Turkische Malerinnen im Verwestlichungsprozess“  başlığı ile islamda kadının durumu ve  resim yasağı, minyatürde başlayan dönüşüm ve modern resme geçişi oluşturan şartlar ile bu ortamda modern anlamda resim yapmaya başlayan ilk kuşak kadın ressamları anlattığı ve Genç sanat dergisinde  “Modernleşme sürecinde İlk Kuşak ressamlar” başlığı ile de yayınlanmış olan makalesi yayınlandı.

Sanatçı halen İstanbul’da yaşamakta ve  ve çalışmaktadır.